👉 Chăm sóc đàn ong cuối vụ thu đông👉 🎵 CHÚC các bạn vui vẻ ,nhớ đang ký nhé
👍🏽 Chuyên bán chân tầng ong nội gọi vào 2 số DĐ ZALO 0398428838 và 0772235859
👉 Kênh chia sẻ những kỹ thuật nuôi ong nội để cho bạn mới nuôi ong tham khảo
Cảm ơn bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách ,Đăng ký, Nhấn chuông, Lai ,Chia sẻ để lại mọi bình luận ở dưới nhé
👉 NHững danh sách có những video cơ bản nhất cần thiết cần cho kỹ thuật nuôi ong các bạn mới nuôi ong dòng chữ màu xanh chú ý
TẠO ONG CHÚA
BÊNH ONG VÀ CÁCH CHỮA
KT NUÔI ONG HIỆN ĐẠI
SINH HỌC CÚA ONG MẬT
SÁCH KT NUÔI ONG Ở VIỆT NAM
👉 #taoongchua
👉#benhtuoinho
👍#ktnuoiong
👍#tưtherutcau
👉#chiađansongsong
👍 #nhaphaiđannong

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận