Squid Game (Trò chơi con mực): Đèn xanh, Đèn đỏ – Trò chơi bạo lực #Shorts #SauSy

► Trò chơi Đèn đỏ, Đèn xanh xuất phát từ bộ phim Squid Game của Netflix hiện đang rất phổ biến. Ngoài những mặt tích cực thì trò chơi này còn được đánh giá là có tác động không tốt đến trẻ em vì nó mang tính bạo lực. Ngay cả một em bé gà … Đọc tiếp