Bác sĩ Khanh bàn về chuyện COVID-19 đang dần biến mất và nói về tình hình dịch hiện nayCùng bác sĩ Khanh, đánh nhanh Covid-19 Tư vấn sức khỏe mùa Covid-19 từ Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm – Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 …

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận