BÀI 1: GIAO TIẾP TIẾNG ANH CĂN BẢN CHO MẸ VÀ BÉHọc Tiếng Anh căn bản để đồng hành cùng con trong giao tiếp hằng ngày
Cấu trúc Tiếng Anh:
It’s time to do something
Nhưng trong văn nói ta có thể rút ngắn bằng cách chỉ nói
Time to do something

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận