Changcady đi chăn trâu ngoài đồng, giải cứu khủng long phun băng – Part 134Changcady đi chăn trâu ngoài đồng, giải cứu khủng long phun băng – Part 134

Changcady đang chăn con trâu ngoài đồng thì bạn Nhím báo tin có một con khủng long bị gặp nạn. Sau đó hai người đi giải cứu khủng long và được nó trả ơn bằng cách dẫn đi tìm đồ. Hai người đã tìm được rất nhiều đồ chơi khủng long, siêu nhân và có cả một con khủng log khổng lồ nữa

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận