Changcady và cục phân biết chạy, trò chơi với máy xúc, xe chở các con vật đồ chơi – Part 136Changcady và cục phân biết chạy, trò chơi với máy xúc, xe chở các con vật đồ chơi – Part 136

Changcady và bạn nhím hôm nay bắt gặp một cục phân rất lạ, nó có chân và biết chạy, nhảy múa. Phải rất vất vả hai người mới bắt được cục phân này. Sau đó là trò chơi kéo các chiếc xe đồ chơi. có xe máy xúc, xe ben, xe chở các con vật và xe chở rác nữa.

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận