Changcady và trò chơi khám răng cá sấu, tìm được đồ chơi con sâu, con khỉ, con chó cứu hộ – Part 139Changcady và trò chơi khám răng cá sấu, tìm được đồ chơi con sâu, con khỉ, con chó cứu hộ – Part 139

Hôm nay bạn nhím đang đi câu cá thì gặp Changcady đi chơi. Bạn Changcady có một cái hàm răng cá sấu. Sau đó họ chơi trò khám răng cá sấu, ai thua sẽ bị kẹp. Tiếp theo hai người đi tìm đồ. Tìm được một con sâu uốn éo, biết đi và phát nhạc. Có cả một con khỉ biết nhào lộn trông rất vui.

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận