Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Sữa nghệ Safa

Chính sách bảo mật tại Sữa nghệ Safa là không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại sữa nghệ Safa

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là đại diện thương hiệu Sữa nghệ Safa

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://suanghesafa.vn.

Những thông tin, dữ liệu thuộc chính sách bảo mật

Dưới đây là danh sách những dữ liệu thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập:

Thông tin cá nhân cơ bản

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng khi đặt hàng mua sản phẩm. Những thông tin đó bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Loại sản phẩm

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thông tin liên hệ

Chúng tôi sử dụng những thông tin trong biểu mẫu liên hệ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng.

Những thông tin đó bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Email

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp tên, email địa chỉ trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày. Và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân. Nó chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn vào mục đích gì?

Những dữ liệu của bạn được sử dụng nhằm mục đích sau:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý đơn đặt hàng theo yêu cầu của bạn
 • Cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chính sách bảo mật tại Sữa nghệ Safa là không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tất cả những thông tin chúng tôi thu thập đều chỉ được phép sử dụng vào những mục đích đã được nêu trên.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào. Ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ. Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Đối với nội dung từ biểu mẫu liên hệ, chúng sẽ được giữ lại vô thời hạn. Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Nó bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng. Với sữa nghệ Safa, bạn được đảm bảo rằng mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật. Sữa nghệ Safa cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi. Vì thế trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ qua email: suanghesafavn@gmail.com hoặc nhấp vào ĐÂY