Tạp chí mẹ và bé

Cách chăm sóc trẻ em

Đau buồn: Hội chợ không đồng trở thành thảm họa, 31 người ra đi. Asia News vinh danh anh Hồ Đức Hoà00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới thiệu chương trình
00:00:58 Giẫm đạp tại hội chợ nhà thờ ở Nigeria: Trẻ em trong số 31 người thiệt mạng
00:03:49 Đức Thánh Cha chủ sự kinh Mân Côi trọng thể cầu cho hòa bình
00:06:14 Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo đề cập đến trường hợp anh Hồ Đức Hoà
00:10:23 Kết thúc
00:10:49 Closing Credits

source

Trả lời