Đột phá doanh số trong ngành STVT | Bích Lụa – Mẹ & BéBạn đang kinh doanh mà:
❌ Doanh số lẹt đẹt
❌ Không biết mở tệp khách hàng
❌ Không biết cách tiếp cận khách hàng

Lý do là gì? Câu trả lời sẽ có trong video này.

#BichLua
#Sinhtracvantay #Thansohoc

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận