GXTT – ĐỨA BÉ ÔM CHẶT MẸ VÀ NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN – CHA JB NGUYỄN MINH HÙNG – LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VNAI CÓ THỂ TÁCH CHÚNG TA RA KHỎI TÌNH YÊU CỦA ĐỨC KITÔ? PHẢI CHĂNG LÀ GIAN TRUÂN, KHỐN KHỔ, ĐÓI RÁCH, HIỂM NGUY, BẮT BỚ, GƯƠM GIÁO?…TRONG MỌI THỬ THÁCH, CHÚNG TA TOÀN THẮNG NHỜ ĐẤNG ĐÃ YÊU MẾN CHÚNG TA (Rm 8, 35. 37).

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận