Kỷ luật cảnh cáo nguyên bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim TiếnBộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo …

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận