Trăm dâu đổ đầu trạm y tế: Một nhân viên y tế 'gồng gánh' 17.000 người dânY tế cơ sở được xem là một trong hai ‘mũi giáp công’ chống dịch, là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Nhưng trong cuộc chiến chống dịch …

https://suanghesafa.vn/

Viết một bình luận